Juridische mededeling

DEZE MEDEDELING BETREFT DEZE SITE EN DE ZICH OP DEZE SITE BEVINDENDE DOCUMENTEN EN INFORMATIE.

U mag beschikbare documenten en afbeeldingen op deze server gebruiken, kopiëren en verdelen onder de volgende voorwaarden:(1) De bovenstaande copyrightkennisgeving en dit bericht van geschiktheid zijn in alle exemplaren te vinden; (2) het gebruik van de documenten en grafische afbeeldingen die beschikbaar zijn op deze server is uitsluitend voor informatieve en niet-commerciële doeleinden; (3) documenten of afbeeldingen beschikbaar op deze server zijn op geen enkele wijze gewijzigd; en (4) geen afbeeldingen beschikbaar op deze server zullen worden gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd ongeacht de begeleidende tekst.

DÖRKEN COATINGS GMBH CO.KG EN / OF HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN OP DEZE SERVER GEPUBLICEERDE INFORMATIE. ALLE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE AFBEELDINGEN ZIJN "AS SUCH" ZONDER ENIGE GARANTIE. DÖRKEN COATINGS GMBH & CO.KG EN / OF HAAR LEVERANCIERS STAPPEN HIERBIJ VAN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZIJN DÖRKEN COATINGS GMBH & CO.KG EN / OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS - OF NALATIGHEID DOOR CONTRACTUEEL GEBRUIK OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD - EN BESCHIKBARE GEGEVENS AL DAN NIET IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DEZE SERVER.

IN GEEN GEVAL ZULLEN DÖRKEN COATINGS GMBH & CO.KG EN / OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE OF INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE ALS GEVOLG VAN GEBRUIKSVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF verlies van PRIVACY.
- IN HET GEVAL VAN CONTRACTUELEbreuk OF NALATIGHEID OF een ANDERE ONRECHTMATIGE ACTIE, EN DOOR OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN SOFTWAREDOCUMENTEN OF INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DEZE SERVER."

COPYRIGHT. Copyright 2003 Dörken Coatings GmbH & Co.KG en / of hun leveranciers, Wetterstrasse 58, D-58313 Herdecke / Ruhr. Alle rechten voorbehouden.

De merken: DÖRKEN Coatings, Delta en / of Dörken-producten waarnaar hierin wordt verwezen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Dörken Coatings GmbH & Co.KG. Alle andere product- en bedrijfsnamen die hierin worden vermeld, zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden vermeld, blijven voorbehouden.

Deze website gebruikt cookies. Als u deze website gebruikt zonder uw instellingen aan te passen, accepteert u het gebruikt van cookies. Meer informatie:  Gegevensbescherming